Členové

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

 

Vzdělání

 • 2010: Ph.D. historie – obecné dějiny (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
  Dizertační práce: Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu
 • 2006: PhDr.
 • 2003: Mgr. historie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)


Odborné zaměření

 • Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století
 • Česko-jihoslovanské vztahy v 19. a 20. století
 • Komunistická hnutí a režimy v EvropěOdborné publikace

(výběr)


Ondřej Vojtěchovský, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 696 s.

Jan Pelikán – Lubomíra Havlíková – Tomáš Chrobák – Jan Rychlík – Miroslav Tejchman – Ondřej Vojtěchovský, Dějiny Srbska, Praha, NLN, 2005; 2. vyd. 2013 (vlastní text: s. 200– 213; 282–297; 455–468; 554–578).

Ondřej Vojtěchovský, Iz diplomatije u IB emigraciju. Dogadjaji u jugoslovenskim diplomatskim predstavništvima u SAD-u povodom Rezolucije Informbiroa 1948. godine, in: S. Selinić a kol. (red.), Jugoslovenska diplomatija 1945–1961, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2012, s. 174–204.

Ondřej Vojtěchovský, Jugoslávská antititovská emigrace v Praze v letech 1954–1968. Od ukončení činnosti směrem k novým nadějím, Český časopis historický, r. 110, 2012, č. 1, s. 52–98.

Ondřej Vojtěchovský – Borut Klabjan, Omejena solidarnost. Tržaški komunisti v Pragi na prelomu štiridesetih in pedesetih let 20. stoletja, in: G. Bajc, B. Klabjan (eds.), Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo, Koper, Založba Annales, 2011, s. 173–192.

Ondřej Vojtěchovský, Aktiviranje jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj 1968. godine, in: Tito – vidjenja i tumačenja, Beograd, Institut za noviju Istoriju Srbije, 2011, s. 466–485.

Ondřej Vojtěchovský, Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja, Acta Histriae, r. 18, č. 1–2, Koper 2010, s. 151–174.

Ondřej Vojtěchovský, Z Prahy proti Titovi. Slovinci v jugoslávské „informbyrovské emigraci“ v Československu, in: J. Gašparič, E. Kubů, Ž. Lazarević, J. Šouša (eds.), Češi a Slovinci v době moderny/Slovenci in Čehi v dobi moderne, Praha – Ljubljana 2010, s. 151–177.

Ondřej Vojtěchovský, Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu, Dvacáté století (The Twentieth Century), r. 2 (2010), č. 1, s. 13–38.
 
 

Pedagogická činnost

 • Odborný asistent (v letech 2006–2010 asistent) Semináře obecných a komparativních dějin
 • Oborový koordinátor programu Erasmus+ (od roku 2007)
 • Vyučované kurzy: obecné nejnovější dějiny; komunistická hnutí v Evropě; kulturní dějiny Jihovýchodní Evropy; dějiny politických systémů

Vedení aktuálně řešených doktorských prací:

 • Jakub Štofaník: Prijímanie sociálneho myslenia v katolíckej cíkvi v prvej polovici 20. storočia (spoluškolitel s prof. Michaelem G. Müllerem (Univerzita v Halle)
 • Kathleen Geaney: Angloamerická komunita v Československu
 • Jan Adamec: Maďarské povstání 1956
 • Miroslav Tomek: Ukrajinská emigrace v ČSR 1919–1939

Vedení obhájených magisterských prací: 

 • Daniela Hannová: Arabští studenti v Praze v padesátých a šedesátých letech 20. století (2013)
 • Miloš Adamů: Československý zastupitelský úřad v Moskvě v letech 1945–1948 (2012)
 • Jakub Štofaník: Jocismus: sociálne hnutie katolíckej církvi v 1. polovici 20. storočia (2011)Vystoupení na mezinárodních konferencích

The 45th Annual Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 21–24, 2013, Boston, USA. Příspěvek: Yugoslavia Is Pregnant with Revolution!” Some Critical Views of the So-Called Cominformist Opposition of the Yugoslav Internal Situation in the 1970s.

The 44th Annual Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 15–18, 2012, New Orleans, USA. Příspěvek: 'Where is my home?' The Overcoming of Mental, Cultural and Social Boundaries by Yugoslav Immigrants in Czechoslovakia in the 1950s.

The 43rd Annual Covention of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), November 17 – 20, 2011, Washington D. C. Příspěvek: Political Emigrants in Czechoslovakia: Yugoslavs, Italians and Spaniards.

Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu, 3. – 5. 11. 2011, Praha. Příspěvek: Podpora KSČ bratrských stran v Evropě v 50. letech. Internacionalismus v praxi.

South Slavic and Russian Worlds in Contact. From the Myth of Slavic Solidarity to the Yugoslav Wars. International Scientific Meeting, 12. – 13. 5. 2011, Koper, Slovinsko. Příspěvek: „U drugu domovinu!“ Prebeg jugoslovenskih informbiroovaca iz Čehoslovačke u SSSR.

Tito: vidjenja i tumačenja. Medjunarodni naučni skup, 7. – 9. 5. 2010, Bělehrad. Příspěvek: Aktivizacija informbirovskih emigranata u Čehoslovačkoj povodom dogadjaja 1968. godine.