Staff

Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.

    
     

Vzdělání:
 • 1997–2001:   gymnázium Žďár nad Sázavou
 • 2001–2008:   magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin; diplomová práce „Politický systém Německého císařství 1815-1870“ (vedoucí Doc. PhDr. Jan Županič PhD.)
 • 2008–2016: postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Seminář obecných a komparativních dějin; dizertační práce "Srovnání procesu vývoje národní identity ve Finsku a Českých zemích v průběhu 19. století“ (vedoucí Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.) 
Odborné zaměření:
 • dějiny Skandinávie (především 19. století)
 • vývoj národních identit a národních hnutí v Evropě v 19. století
  (se zvláštním zaměřením na Skandinávii a Střední Evropu)
 • vývoj politických a ústavních systémů v Evropě a jejich komparace

Praxe, granty, stáže:

 • 09/2017 – třítýdenní stáž na Universität Regensburg (Německo)
 • 10–12/2014 – archviní praxe v Památníku národního písemnictví
 • 03–06/2012 – praktická stáž na University of Tampere (Finsko) – práce v knihovně a spoluorganizace konferencí a seminářů
 • 09/2010–08/2011 – akademická stáž na Aleksanteri institutu v Helsinkách (Finsko)
 • 01–12/2010 – spoluřešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  „Vnímání prostoru v evropské tradici v komparativní perspektivě. Sonda do problematiky.“
 • 09/2007–06/2010 – Informační centrum agentury Czechtourism v Praze
  – poskytování informací a spoluorganizace kulturních akcí
 
Zahraniční studijní a badatelské pobyty, workshopy:
 • 06/2012 – mezinárodní workshop, Institutions in Context: Dictatorship and Democracy, University of Tampere (Finsko)
 • 06/2011 – mezinárodní workshop, Institutions in Context: The Welfare State, University of Tampere (Finsko)
 • 07/2010 – výzkumný pobyt, University of Tampere (Finsko)
 • 12/2009 – výzkumný pobyt, Universität Konstanz (Německo)
 • 01/2004 – mezinárodní workshop, Schnittpunkte der böhmisch-tschechischen und der deutschen Geschichte im Mittelalter II.- Gründung der Prager Universität, Johann-Wolfgang-Goethe–Universität, Frankfurt nad Mohanem (Německo) 

Publikační činnost:

 • MASAŘ, Tomáš, Význam národního teritoria a hranice pro národní sebeuvědomovaní Finů v 19. a na začátku 20. století (The importance of national territory and border for the national selfconsciousness of Finns in the 19th and beginning of the 20th century), in: Klusáková, L., Scholz M. (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, AUC Philosophica et historica 1/2010, Studia historica LXI, Karolinum, Praha 2012, ISSN: 0567-8293, p. 118-143.
   
 • MASAŘ, Tomáš, Frontiers and Identities Projected beyond Europe, in: Klusáková, L., Moll, M., Ira, J., Largueche, A., Kalivodová, E., Sargent A. (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-737-8, p. 315-321.
   
 • MASAŘ, Tomáš, The Czech Concept of Citizenship: Transformations in the course of the 19th Century, in: Isaacs, A. K. (ed.), Citizenship and Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-739-2, p. 211-214.