Členové

Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.


   

Education:
 • 1997–2001:   Gymnasium Žďár nad Sázavou
 • 2001–2008:   MA: Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague - The Department of General History; Master Thesis The Political System of German Empire 1815-1870 (advisor Doc. PhDr. Jan Županič PhD.)
 • 2008–2016: PhD: Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague - The Seminar of General and Comparative History; Dissertation “A Comparison of the Processes of Creating National Identities in Finland and Czech Lands in the 19th Century“ (advisor Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.) 
Fields of interest:
 • History of Nordic lands and Scandinavia
 • National identities and national revivals in Europe in 19th Century
 • Political and constitutional systems in Europe and their comparison
 • History of cultural institutions and their role in national movements
 • History of sport and modern Olympism in 19th and 20th Century

Work experience:

 • since 09/2019 – teaching at East and Central European Studies centre at Charles University in Prague courses for international students: Construction of Czech National Identity and its Symbols  
 • since 09/2018 – teaching at the Department of Baltic Studies at Faculty of Arts at Masaryk University in Brno
  courses for Czech students: History of Finland and Scandinavia
 • since 02/2017 – teaching at the Department of Germanic Studies at Faculty of Arts at Charles University in Prague courses for Czech students: Introduction to the History of Finland, Finnish History and Socioculture
 • since 10/2014 teaching at the Department of General History at Faculty of Arts at Charles University in Prague – courses for international students: Introduction to European Studies, Prague in Czech and European Culture, History of Cultural Institutions; courses for Czech students: World History (since the beginning of the 16th century until 1918), European Culture and Literacy II.
 • 1012/2014 – trainee in the archives of the Museum of Czech Literature
 • 09/200706/2010 – assistant in the information agency of Czech Republic Czechtourism in Prague

Scholarships and grants:

 • since 05/2018 – junior researcher in project KREAS (Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an interrelated World), Faculty of Arts at Charles University in Prague
 • 07/2018 – Universität Regensburg (BTHA), Germany
 • 09/2017 – Universität Regensburg (BTHA), Germany
 • 0306/2012 – University of Tampere (Erasmus Practical Placement), Finland
 • 02–04/2011 – Aleksanteri Institute, Helsinki (CIMO), Finland
 • 09–11/2010 – Aleksanteri Institute, Helsinki (CIMO), Finland
 • 0112/2010 – participation on research grant of the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, Vnímání prostoru v evropské tradici v komparativní perspektivě. Sonda do problematiky (The perception of space in the European tradition in comparative perspective. The probe into the issue).
 
International workshops and research visits:
 • 06/2018 – research visit, Universität Wien (Austria)
 • 06/2012 – international workshop, Institutions in Context: Dictatorship and Democracy, University of Tampere (Finland)
 • 06/2011 – international workshop, Institutions in Context: The Welfare State, University of Tampere (Finland)
 • 07/2010 – research visit, University of Tampere (Finland)
 • 12/2009 – research visit, Universität Konstanz (Germany)
 • 01/2004 – international workshop, Schnittpunkte der böhmisch-tschechischen und der deutschen Geschichte im Mittelalter II.- Gründung der Prager Universität, Johann-Wolfgang-Goethe–Universität, Frankfurt nad Mohanem (Germany) 

Publications:

 • MASAŘ, Tomáš, Fennomané a jejich reflexe Havlíčka a jeho publicistické tvorby v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (Fennomans and their reflection of Havliček’s life and work in second half of the 19th and beginning of the 20th century), in: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy, Práce filozofické fakulty Univerzity Karlovy – Varia, Praha 2019, ISBN 978-80-7308-958-0, p. 112–125.  
 • MASAŘ, Tomáš, Rukopisy královédvorský a zelenohorský mezi fennomany. Recepce českých Rukopisů ve Finsku v době národního probuzení Finů (The Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts among the fennomans. The perception of Czech manuscripts in Finland during the time of national revival of Finns), in: Dobiáš, D. (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský: Studie z recepce v kultuře a umění, Academia, Praha 2019, ISBN 978-80-200-2918-8, p. 1419–1435.
      
 • MASAŘ, Tomáš, Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem (Grand Duchy of Finland the 19th century, on the crossraod between East and West), in: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, 3/2018, roč. 104, p. 803–824.
     
 • MASAŘ, Tomáš, Význam národního teritoria a hranice pro národní sebeuvědomovaní Finů v 19. a na začátku 20. století (The importance of national territory and border for the national selfconsciousness of Finns in the 19th and beginning of the 20th century), in: Klusáková, L., Scholz M. (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, AUC Philosophica et historica 1/2010, Studia historica LXI, Karolinum, Praha 2012, ISSN: 0567-8293, p. 118-143.
   
 • MASAŘ, Tomáš, Frontiers and Identities Projected beyond Europe, in: Klusáková, L., Moll, M., Ira, J., Largueche, A., Kalivodová, E., Sargent A. (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-737-8, p. 315-321.
   
 • MASAŘ, Tomáš, The Czech Concept of Citizenship: Transformations in the course of the 19th Century, in: Isaacs, A. K. (ed.), Citizenship and Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-739-2, p. 211-214.