SZZK

Témata diplomních úkolů obhájených na specializaci Obecné a komparativní dějiny od roku 1992

Diplomové práce studentů historie na FF UK jsou k nahlédnutí v Historickém kabinetu
(nám. Jana Palacha 2, č. 203).

 

Práce obhájené v roce 2015
 

ALEXANDRA BUSESCU
Master TEMA
La politique d’immigration de l’Union Européenne et de l’italie sur le fond du printemps arabe.
le cas du centre d’accueil pour  demandeurs d’asile de Mineo en Sicile, FF UK (Praha), UNI Catania, 152 p.
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr.Lud’a Klusáková, CSc.
Obhájeno na Universitá degli studi di Catania
 

TEREZA HORÁČKOVÁ
Master TEMA
Les immigrés vietnamiens ? Prague avant et apres 1989 en perspective transnationale et transgénérationnelle,
FF UK (Praha), École des hautes études en sciences sociales (Paris), Eötvös Loránd University (Budapest), 2015, 116 pp.
Vedoucí diplomové práce: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
 

JAN DE JONG
Master TEMA
The EU Crisis and European Identities in the Netherlands: Analyzing representations of the EU in the Dutch press in 2005 and 2012, FF UK (Praha), Eötvös Loránd University (Budapest), 2015, 143 pp. incl. appendixes
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Janáč, PhD.
 

KATARINA PUŠKAROV
Master TEMA
Remeber the Bombs: Memory of the Belgrade Bombings from the Second World War from 1995 until 2003, FF UK (Praha), UNI Catania, 
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, PhD.
 

MIKLÓS TÖMÖRY
Master TEMA
“Serbian” Cultural Events in Buda and Pest between 1860 and 1867, FF UK (Praha), École des hautes études en sciences sociales (Paris), Eötvös Loránd University (Budapest), 2015,
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav Ira, PhD.
Obhájeno na ELTE Budapešt.
 

ALI HATAPÇI
Master TEMA
Kurdish Identity and the Revolutionary Left in Turkey: From Eastern Question to the Kurdish Issue (1960-1990), FF UK (Praha), Eötvös Loránd University (Budapest), 2015, 108p.
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav Ira, PhD.
Obhájeno na ELTE Budapešt.
 

PAVEL ŠMÍDA
Obor historie
Kasikismus/klientelismus ve Španělsku v letech 1874 – 1923. Sonda do historiografie.
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
 

Práce obhájené v roce 2014
 

EDWIN JAVIER AZOFEIFA VALVERDE
Master TEMA
Physical-spatial and social configuration at neighborhood level, the Raval (Barcelona), an urban evaluation according with the Compact City Model
Vedoucí diplomové práce: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
 

JOVANA VUKČEVIĆ
Master TEMA
Commodification of the collective memory: Yugonostalgia as a marketing strategy
Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 

YARA ISSA
Master TEMA
Change of morphology and function of public spaces. Case study of Latakia since
French mandate till 2010
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

OLDŘIŠKA PROKOPOVÁ
Master TEMA
Eighteenth Century Representation of Collective Identity in Tuscany: Content Analysis of Traveller Testimonies about England
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc
 

EDINA KŐMŰVES
Master TEMA, obhajoba na univerzitě Eötvös Lorand v Budapešti
L’image de la France et de la civilisation française dans les manuels d’histoire pour les lycées dans l’entre-deux-guerres en Hongrie
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

SOFÍA PÉREZ
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Aménagement du territoire et justice spatiale: Le paradoxe de la décentralisation régionale et son impact sur la région de l'Aysén (Patagonie, Chili)
Vedoucí diplomové práce: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
 

IMRE TARAFÁS
Master TEMA, obhajoba na univerzitě Eötvös Lorand v Budapešti
The representation of the national minorities of Hungary in the historiography of the dualistic era (1867-1918)
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
 

BOYA WEI
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Discursive Representations of Cité-jardin through Hygienism and Socialism (1919-1950): Student thesis at the Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.


MARIE MICHLOVÁ
Obor: historie
Hidalgo aneb životopis Johna Gibsona LockhartaHidalgo aneb životopis Johna Gibsona Lockharta
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

 

Práce obhájené v roce 2013
 

DANIELA HANNOVÁ
Obor historie
Arabští studenti v Praze v 50. a 60. letech 20. století
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
 

JAN KRAJÍČEK
Obor historie
Formování regionu a proměna jeho rolí v průběhu 20. století: Českomoravská vrchovina
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

ELENI STERGIOPOULOU
Master TEMA
Occidentalism in Russian Travel Literature in the 18th Century: Example of Nikolai Mikhailovich Karamzin
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
 

IVANA NIKOLOVSKA
Master TEMA
Skopje 2014: The Govermental Role in the Spatial Politics of Collective Memory
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

PRISCILLA HIDALGO SOLÍS
Master TEMA
Les transmigrants hispano-américains en Europe d'aujourd'hui et l'instrumentalisation de la nostalgie: les réseaux sociaux, les pratiques transnationales et les biens symboliques de ceux qui partent et retournent
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

OLGA NIUTENKO
Master TEMA
Regional Identity and Conflict in Transnistria since Late Communism
Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 

LILLA ZÁMBÓ
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Preservation History of Art Nouveau Heritage in Hungary, Czech Lands and France
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

NARIMAN SHELEKPAYEV
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Kazakh Capitals and the Construction of Kazakh Identity in the post-Soviet Period
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

DÁNIEL VERESS
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Searching for Styles of National Architecture in Habsburg Central Europe1890-1920. Art Nouveau and Turn-of-the-Century Architecture as Nation-Building
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
 

SISAY MEGERSA
Master TEMA, obhajoba na univerzitě Eötvös Lorand v Budapešti
Understanding Nation from an African Vantage Point. The Oromo polity during the 16th century as a point of reference
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 

SERKAN YARALI
Master TEMA, obhajoba na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži
Municipalités Kurdes en Turquie (1999-2013) Une étude de cas de la municipalité de Sur
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

 

TEREZA FRANIOKOVÁ
Master TEMA, obhajoba na  Universit? degli studi di Catania
Islam dans le discours tch?que contemporain : perception et représentation de « l'autre »
Vedoucí diplomové práce: Abu Ghosh Yasar
 

Práce obhájené v roce 2012 
 
 
BARBORA KUBECOVÁ
Obor historie
Zelená prostranství ve městě, jejich vývoj a proměna na příkladu Prahy v 19. a 20. století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
 
Práce obhájené v roce 2011
 
JAKUB ŠTOFANÍK
Obor historie - etnologie
Jocismus: sociálne hnutie katolíckej cirkvi v 1. polovici 20. storočia
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
 
 
Práce obhájené v roce 2009 
 
LINDA KOVÁŘOVÁ
Obor historie - etnologie
Místa paměti a kulturní dědictví: na příkladu Kutné Hory
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
MILAN SCHOLZ
Argumentace historickým příkladem v národně orientovaných společenskovědních textech
konce 19. a začátku 20. století v komparativní perspektivě: Masaryk, Unamuno, Dmowski, Gökalp
Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
JANA KUBELKOVÁ
Císař Nero v anglickém historickém dramatu 17. století: antický námět ve veřejném diskurzu 
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Práce obhájené v roce 2008
JIŘÍ KVASNIČKA
Obor historie
Obraz Japonska v české společnosti 2. poloviny 19. století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Práce obhájené v roce 2007
MICHAL JANATA
Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické strategie v komparativě
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
  
BOŽENA RADIMĚŘSKÁ
Obor: historie
Evropa "na východ od Rýna"na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele sedmnáctého století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
  
MARKÉTA RUBEŠOVÁ
Obor: historie - hebraistika
Prezentace osmanského státu a společnosti v rabínské literatuře 16.-18. století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Práce obhájené v roce 2006
MARTIN CHURAŇ
Od stavovského shromáždění k modernímu parlamentu: pohled francouzských ultrakonzervativců
na zastupitelskou instituci v první polovině devatenáctého století
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
  
JAKUB MACHAČKA
Obor: historie
Vývoj šlechtické identity v raném novověku na francouzském příkladě
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponent: Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Hodnocení: výborně
 
SILVIE ŠLEJMAROVÁ
Obor: historie
Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů. Příspěvek k proměnám stereotypu
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponent: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Hodnocení: výborně
 
Práce obhájené v roce 2005
JAROSLAV IRA
Obor: historie – politologie
Lokální a národní identita v dějepisectví českých měst v poslední třetině 19. století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, Csc.
Hodnocení: výborně
 
Práce obhájené v roce 2004
JIŘÍ PIŠKULA
Obor: historie
Vztah amerických křesťanů k otroctví
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Hodnocení: výborně
 
Práce obhájené v roce 2003
MARKÉTA CHALOUPKOVÁ
Obor: český jazyk a literatura – historie
Vývoj zdravotní osvěty v českém periodickém tisku mezi lety 1865 – 1895 (příspěvek ke studiu sociálně kulturních aspektů modernizace)
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: PhDr. L. Hlaváčková, CSc.
Hodnocení: velmi dobře
 
VERONIKA KUNOVÁ
Obor: český jazyk a literatura – historie
Obraz Ameriky ve vybraných časopisech poslední třetiny 19. století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Hodnocení: dobře
 
JITKA ŠTRUNCOVÁ
Obor: Historie
Proměny rytmu městského života v důsledku modernizace (Na příkladu Prahy 1820 – 1920)
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Hodnocení: velmi dobře
 
Práce obhájené v roce 2002
BARBORA KARLÍKOVÁ
Národní a nadnárodní koncept v syntézách evropských dějin ve dvacátém století
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc. 
Oponent: Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Hodnocení: výborně

MICHAELA ONDERUŠOVÁ
Národní, státní a regionální identita. Historická sonda na příkladu Saské Kamenice a Liberce
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Miloš Řezník, PhD.
Oponent: Prof. PhDr. .Miroslav Hroch, DrSc.
Hodnocení: výborně

PETR PABIAN
Náboženství a politika v procesu modernizace: náboženství v programech českých politických stran 1890-1938
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Hodnocení: výborně

KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ
Obraz ženského emancipačního hnutí v české publicistice druhé poloviny devatenáctého století
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: PhDr. Pavla Horská, CSc.
Hodnocení: dobře
Práce obhájené v roce 2001
PAVEL HELAN
Obraz české společnosti v italské publicistice na počátku 20. století na příkladu literární tvorby Benita Mussoliniho.
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponent: Prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Hodnocení: výborně

ŠTĚPÁN LUKEŠ
Pohled společenských elit na masovou kulturu (sonda do umělecké kritiky konce 19. století v britském a německém tisku)
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent: PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Hodnocení: výborně

KATEŘINA TALÍŘOVÁ
Srovnávací analýza korespondence Olivera Cromwella a Alžběty Stuartovny, královny české (příspěvek ke studiu mentalit) 
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponent: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Hodnocení: velmi dobře

VERONIKA SUŠOVÁ 
Integrační role monarchy a modernizace jeho postavy v rakouské státní propagandě 19. století.
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponent: Doc. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 
Hodnocení: výborně


Práce obhájené v roce 2000
Markéta VAVROUŠKOVÁ
Příspěvek k analýze americké zahraniční politiky v LA na přelomu 19. a 20. století (Venezuelská krize)
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
oponent: Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
Martin FÁREK
Srí Čaitanja v západním světě. Setkání dvou myšlenkových tradic
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.
 
Petra NOVÁKOVÁ
Jan Rulík a jeho význam pro národní obrození
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Mgr. Miloš Řezník, Ph.D.
 
Hana PETRÁKOVÁ
Rytmus života - Každodenní život v Nizozemí v 18. století
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
 
Historický výzkum inteligence v 19. století z hlediska konceptu profesionalizace a byrokratizace
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc.
 
Marie ZAHRADNÍKOVÁ
Hledání identity židovských obyvatel v Čechách v letech 1870-1914. (Českožidovské a sionistické hnutí v Čechách do první světové války)
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
 
Práce obhájené v roce 1999
Jana JÚZLOVÁ
Souboj v raném novověku: mezi hrdinstvím a zločinem
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: Doc. PhDr. Anna Skýbová, CSc.
 
Hana SOBOTKOVÁ
Obraz osmanského Balkánu v české publicistice od 70. let 19. století do počátku 1. světové války
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: PhDr. Jitka Malečková, CSc.
 
Alice BRABCOVÁ
Žena a rodina očima Olivera Cromwella a Samuela Papyse. Sonda do každodenního života Anglie 17. století
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
 
Práce obhájené v roce 1998
Linas ERIKSONAS
Obraz společnosti v evropských ilustrovaných plakátech na přelomu 19. a 20. století
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Jitka Malečková, CSc.
 
Pavel KOLÁŘ
Pojetí společnosti a státu u F. Gentze, A. Wilhelma Retberga a A. Müllera
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Jiří Štaif, CSc.
 
Michal KOPEČEK
Historický argument jako součást legitimizace komunistických režimů
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Dr. Jiří Vykoukal
 
Kamil ŠMAUS
Formování Australského svazu
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
oponent: PhDr. Zdeněk Zbořil, CSc.
 
Lucie MATOLÍNOVÁ
Úloha Anglie na formování baltského obchodu v l. 1660-1660
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
 
Adam VOTRUBA
Zbojníci ve střední Evropě - realita a lidová tradice
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Doc. Šalanda, CSc.
 
Práce obhájené v roce 1997
Petr BIRČÁK
České mýty v naší historické a beletristické tvorbě
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Jan Pelikán, CSc.
 
Hana JIRÁTOVÁ
Jean-Baptiste Bernadotte vu par ses contemporains [Jean-Baptiste Bernadotte pohledem svých současníků]
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: Doc. PhDr. Květa Mejdřická, CSc.
 
Ladislav DLABAL
Role historického příkladu v dílech anglických filozofů Francise Bacona, Thomase Hobbese a Johna Locka. Komparativní sonda do dějin pracovní metody filozofického myšlení 17. století.
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, DrSc.
oponent: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
Jana PLEŠÁKOVÁ
Italské a polské národní hnutí na stránkách „The Ilustrated London News“ (1860-1864)
vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
 
Práce obhájené v roce 1996
Daniela TINKOVÁ (HIS-FR)
Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce
vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Luďa Klusáková, CSc.
oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
 
Vladimír VALENTA (HIS)
Politickoekonomický zájem Anglie v baltském prostoru v letech 1688-1718
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
oponent: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
Práce obhájené v roce 1995
Martina KŘÍŽKOVÁ (HIS-POLT)
Evropský regionalismus v 19. století
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Leoš Šatava, CSc.
 
Práce obhájené v roce 1994
Ilona JINDROVÁ
Postoj francouzských stavů k otázkám školství a výchovy na sklonku 18. století (Analýza Sešitů stížností a jejich srovnání s legislativními úpravami přijatými během Velké francouzské revoluce)
vedoucí diplomové práce: PhDr. Karel Kubiš, CSc.
oponent: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
 
Práce obhájené v roce 1993
Marie SKLÁŘOVÁ (HIS-Č)
Sociální základna podporovatelů vlasteneckého muzea v l. 1827-1848
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Doc. PhDr. Eduard Maur
 
Práce obhájené v roce 1992
 Eva HRBKOVÁ (SKALICKÁ)
Cesty k Jungmannovu národnímu programu
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Doc. PhDr. Otto Urban, CSc.
 
Karel NENADÁL
Problematika panovnického absolutismu v Evropě očima poválečné historiografie
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
Eva KORDOVÁ
Nacionalismus a společenská transformace. Srovnání některých soudobých teorií nacionalismu
vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
oponent: PhDr. Leoš Šatava, CSc.