News

Peter CLARK: Urbánní dějiny a zelený prostor

Přednáška prof. Petera CLARKA (Helsinky) o urbánních dějinách a zeleném prostoru, kterou proslovil v Semináři obecných a komparativních dějin dne 8. října 2010, vyšla nyní v českém překladu B. Radiměřské na stránkách časopisu Lidé města. Přednášku najdete zde.