Studijní plán

Studijní plány magisterského a navazujícího magisterského programu historie, specializace Obecné a komparativní dějiny, naleznete na stránkách ÚSD.