Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Vědecké zaměření

Dějiny středověku a raného novověku, dějiny střední a východní Evropy.

Profesní životopis

1969-1973Gymnázium v Pardubicích, humanitní větev
1973-1978Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie - latina
1978-1979studijní pobyt na katedře obecných dějin a pravěku FF UK
1980obhajoba rigorózní práce Historický kalendář Prokopa Lupáče z Hlaváčova, rigorózní zkouška z českých dějin a didaktiky dějepisu
1979-1981vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny se specializací na dějiny středověku
1981-1984asistentka katedry obecných dějin a pravěku FF UK
1984obhajoba disertační práce na téma Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině 16.století
1984-2001odborná asistentka katedry obecných dějin a pravěku, respektive Ústavu světových dějin FF UK
1993-2001členka Semináře východoevropských dějin, respektive Semináře východoevropských a novověkých dějin
2001habilitační řízení v oboru světové dějiny a obecné dějiny, habilitační práce Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století
od 2000členka oborové rady studijního oboru dějiny antického starověku zařazeného do doktorského studijního programu historické vědy na FF UK (dříve členka oborové rady doktorského PGS v oboru dějiny antického starověku)
od 2001vedoucí Semináře středověkých dějin
od 2002členka oborové rady studijního oboru světové dějiny a obecné dějiny zařazeného do doktorského studijního programu historické vědy na FF UK

Seznam publikační činnosti

Poslední aktualizace: 2007-02-05 18:07

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: