Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Dne 22. září 2009 jmenoval děkan FF UK v Praze, pan PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., dosavadního ředitele Ústavu světových dějin, doc. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., ředitelem tohoto pracoviště i na následující tříleté období (1. 12. 2009 - 30. 11. 2012). Stalo se tak po předložení jeho Koncepce rozvoje ústavu a po jeho nominaci ze strany členů ústavu.

 

Seznam publikační činnosti

Poslední aktualizace: 2009-10-04 19:31

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: