Univerzita Karlova - Filozofická fakulta
ÚSTAV SVĚTOVÝCH DĚJIN
Seminář obecných a komparativních dějin
Nám. J. Palacha 2, 116 38
Praha 1 - Česká republika

INTERNÍ ČLENOVÉ

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

E-mail:
kubis@ff.cuni.cz

Vzdělání a zaměstnání

1975 magisterský titul v oborech historie (diplomový obor) a politická ekonomie, FF UK
1977 PhDr. (historie), FF UK
od 1977 odborný asistent Ústavu světových dějin FF UK
1990 Csc. (obecné dějiny), FF UK

Zahraniční pobyty

1991 USA, Virginia Beach, History Faculty of Tidewater. Community College, hostující učitel (4 měsíce)

Badatelské pobyty

1983 Dánsko, Kodaň, Katedra hospodářských dějin Kodaňské univerzity, studijní pobyt (4 měsíce)

Současné projekty

Publikace (od r. 1995)

Knižní publikace
Průběžná autorská spolupráce při vydávání velké encyklopedické řady DIDEROT

Spoluautor: Malá ilustrovaná encyklopedie. Praha, Encyklopedický dům, 1999

Spoluautor: Světoví politici. Encyklopedická edice LISTY, sv. 9. Praha, Encyklopedický dům, 1997

Spoluautor: Ilustrovaná encyklopedie, sv. I - III. Praha, Encyklopedický dům, 1995

Odborné články
"Několik poznámek k problematice nerovnoměrného vývoje", In: Kritéria a ukazatele nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, Ed. L. Klusáková. FF UK. Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FF UK. Praha 1997, s. 79-91.

"Reflection on the Problem of Uneven Development.," In: Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Ed. By Miroslav Hroch and Luďa Klusáková. Praha, Faculty of Arts Charles University, 1996, s. 77-88.

"Polské události 1944-1948 na stránkách Timesů. Pokus o rekonstrukci procesu formování veřejného mínění," In: Obraz druhého v historické perspektivě. Tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, 1995. Studia Historica XLI. Univerzita Karlova. Vydavatelství Karolinum. Praha 1997, s. 87-119.

Překlady
Victor-Lucien Tapié, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha, Mladá fronta, 1997, 398 s. (spolu s V. Kubišovou)

Kinder Hermann, Hilgemann Werner, Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled, Praha, Nakladatelstvi Lidové noviny, 1998. (člen překladatelského kolektivu)

Warner Karl Friedrich, Kronika 20. století , Praha, Fortuna Print, 2000. (člen překladatelského kolektivu)

NA ZAČÁTEK STRÁNKY


OKD 2003 Webmaster