Publications of the seminar


     

       

Identity, Nation, City: Perspectives from the TEMA Network, Jaroslav IRA, Jan de JONG, Imre TARAFÁS (eds.), Budapest: Atelier, 2015. 267s.
 

 

 

 

    

Pojetí prostoru v historické perspektivě. AUC Philosophica et Historica 1/2010. Studia Historica LXI. Luďa KLUSÁKOVÁ, Milan SCHOLZ (eds.), Praha: Karolinum 2012. 208s.

 

 

   
   

Crossing Frontiers, Resisting Identities, Luďa  KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL, Jaroslav IRA, Aladin LARGUECHE, Eva KALIVODOVÁ, Andrew SARGENT (eds.), Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2010. 

   
    Cultural Conquests (1500 – 2000), Tim KIRK, Luďa KLUSÁKOVÁ (eds.): Studia historica LVII, AUC Philosophica et Historica 3/2004, Praha 2009, 297 s.
   
    Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Luďa KLUSÁKOVÁ - Laure TEULIERES (eds), Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008, 368 s.
   
    Imagining Frontiers, Contesting Identities, Steven G. ELLIS - Luďa KLUSÁKOVÁ (eds), Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2007, 458 s.   
    Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Luďa KLUSÁKOVÁ - Steven G. ELLIS (eds), Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, 214 s.
   
    Meeting the Other. Studies in Comparative History. (Philosophica et Historica 2 – 2003, Studia historica LVI), Luďa Klusáková – Karel Kubiš (eds.), Karolinum, Prague 2006, 195 s.
 
    "We" and "the Others": European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC, Philosophica et Historica 1–2000, Luďa Klusáková (ed.), Karolinum, Prague 2004, 275 s.
     
    Obraz druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Karel Kubiš (ed.), AUC, Philosophica et Historica 5–1999, Studia historica LII, Karolinum, Praha 2003 , 208 s.
     
    Miloš Řezník, Pomoří mezi Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska, AUC, Philosophica et Historica, Monographia CLVII, Karolinum, Praha 2001, 174 s.
     
    Miroslav Hroch, In the National Interest. Demands and Goals of European National Movements of the Nineteenth Century: A Comparative Perspective, Faculty of Arts. Charles University, Prague 2000, 217 s.
     
    K poctě profesora Miroslava Hrocha, Jan Pelikán (ed.), AUC, Philosophica et historica 3–1996, Studia historica XLIV, Karolinum, Praha 1998, 156 s.
     
    Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století, Luďa Klusáková (ed.), AUC, Philosophica et Historica, 1–1995, Studia Historica XLI, Karolinum, Praha 1997, 128 s.
     
    Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, Luďa Klusáková (ed.), FF UK, Praha 1997, 190 s.
     
    Nations – Identities – Historical Consciousness. Volume dedicated to Prof. Miroslav Hroch, Miloš Řezník - Ivana Slezáková (eds.), Faculty of Arts. Charles University, Prague 1997, 320 s.
     
   
Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Miroslav Hroch - Luďa Klusáková (eds.), Faculty of Arts. Charles University, Prague 1996, 200 s.