Staff

Mgr. Natallia LinitskayaVzdělání 
 • 1991-2001: střední škola se zaměřením na jazyky, Minsk
 • 1993-1999: hudební škola, klavír
 • 2001-2006: Běloruská Státní Univerzita, Historická Fakulta
 • 2006 - 2012: FF UK v Praze, obor Historie, Ústav hospodářských a sociálních dějin,
  (Téma diplomové práce: Geneze běloruské národní identity 1863-1958.
  Školitel – Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.)
 • od října 2012: postgraduální studium na FF UK, Ústav obecných dějin, Seminář obecných a komparativních dějin (téma disertační práce: Sídliště traktorového závodu v Minsku jako místo utváření běloruské sovětské identity, 1945-1960. Školitelka – Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)
   
Dosavadní praxe
 • 2004: účast ve výzkumu veřejného mínění v průběhu předvolební kampaně a exit-pull
  v době parlamentních voleb v Bělorusku, Levada Centrum, Minsk
 • 2005: učitelka dějepisu na střední škole, Minsk
 • Květen-Srpen 2006: výzkumní asistentka, Institut Běloruské Kultury, Minsk
 • Duben 2009: liason officer, Konference Ministerstva Vnitra, Praha
 • Říjen 2011 – červenec 2012: psaní textů pro časopis “Kulturní Gid”, www.kgminsk.org
   
Odborné zaměření:
 • sociální dějiny 19.-20. století
 • národní hnutí a národní identita
 • urbánní studie se zaměřením na socialistická města
 • dějiny umění a stylu 20. století