News

Robert FOX: shrnutí přednášky

Prof. Robert Fox (Linacre College, Universtity of Oxford, hostující profesor Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha) pronesl ve čtvrtek 21. 10. v rámci doktorského semináře konaného Seminářem obecných a komparativ-ních dějin při Ústavu světových dějin FF UK přednášku
 
Science and travails of modernity in fin-de-siecle France
 
Profesor Fox orientoval svou přednášku na vnímání vědy a techniky ve Francii konce 19. století. Pozornost přitom věnoval specifickému kontextu francouzské třetí republiky, jejíž základní hodnoty byly vědě a vědcům pozitivně nakloněny. Ve francouzském prostředí, ovlivňovaném v daném období konáním neobyčejně početných výstav a konferencí, vzrůstaly snahy prezentovat vědu jako univerzální a internacionální sílu otevírající cestu k modernizaci. Badatelé z oblasti přírodních věd se proto stali zástupnými symboly pokroku. Narůstající vliv těchto nových hrdinů francouzského národa byl zprvu novinkou. Jeho zintenzivňující se projevy lze podle prof. Foxe sledovat např. na oficiálních státních pohřbech reprezentantů francouzské vědy, jež se těšily velkému veřejnému zájmu. Nadšení z vědy se v neposlední řadě přenášelo do literatury.  Díla J. Verna či A. Robidy představovala výmluvný příklad víry ve vědu a techniku jako zprostředkovatele nových šťastnějších zítřků. Na druhé straně se ale již tehdy objevily obavy z nástrah plynoucích z přetechnizovaného světa – z ceny, kterou je třeba za modernitu zaplatit. V závěrečné diskusi nad přednáškou prof. Foxe se otázky a komentáře v nemalé míře soustředily na možnost studia obdobného fenoménu v kontextu českých zemí a zvláště českého hlavního města.
 
(J. Štofaník, M. Scholz)