News

FFUK podpořila projekt Vnímání prostoru

FFUK podpořila projekt Vnímání prostoru v evropské tradici v komparativní perspektivě
 
FFUK podpořila interním grantem projekt sedmi studentů doktorského a magisterského studia Semináře komparativních dějin pro rok 2010. Projekt si klade za cíl přispět k výzkumu problematiky vnímání prostoru z historické perspektivy, na základě užití komparativní metody. Cílem projektu je zpracování případových studií a souhrnného komparativního pohledu, které by měly vyjít formou sborníku. Dalšími naplánovanými výstupy jsou tématická knihovna, konferenční příspěvky a individuální přednášky ve výuce zajišťované Seminářem obecných a komparativních dějin. Hlavním řešitelem projektu je PhDr. Milan Scholz, spoluřešiteli Mgr. Linda Kovářová, Bc. Jan Krajíček, Bc. Barbora Kubecová, Mgr. Tomáš Masař, Mgr. Božena Radiměřská a Mgr. Markéta Rubešová, pod odborným vedením Prof. PhDr. Ludi Klusákové, CSc.