Odkazy

Historické ústavy při FF UK:
Další akademická historická pracoviště v ČR:
Historické ústavy a další výzkumné instituce v ČR:
Knihovny v ČR a zahraničí:
Databáze fulltextových vědeckých časopisů a knih:
JSTOR...
...
Archivy:
Prameny on-line:
EuroDocs (rozsáhlý rozcestník k pramenným databázím řady evropských zemí)
Gallica
Encyklopedie české a zahraniční:
Portály a diskusní fóra::
Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte (avíza konferencí, call-for-papers, recenze, diskuze, stipendia, atd.)
Konference: