Členové

PhDr. Jan Krajíček


Vzdělání:

 • 2001-2005: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec
 • 2005-2014: FF UK, obor Historie-specializace Obecné a komparativní dějiny (diplomová práce: Formování regionu a proměna jeho rolí v průběhu 20. století: Českomoravská vrchovina, vedoucí: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)
 • 2015: Státní rigorózní zkouška FF UK, Ústav světových dějin
 • od října 2016: doktorské studium FF UK, Ústav světových dějin - Seminář obecných
  a komparativních dějin (téma dizertační práce: Kulturní dědictví jako prostředek revitalizace středoevropských periferních regionů po roce 1990: Šariš a Podlesí v komparativní perspektivě, vedoucí: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)

Zaměření:

 • obecné a komparativní dějiny 20. století
 • teorie a metodologie historické vědy
 • regionální identity a socioekonomická diferenciace evropských regionů
 • strategie využívání kulturně historického dědictví
 • dějiny motorismu

Projekty a praxe:

 • 2010-2012: spoluřešitel Interního grantu FF UK „Vnímání prostoru v evropské tradici
  v komparativní perspektivě“
 • 2014: účast při výuce kurzu Evropa: problém centra a periferie I,
  Ústav světových dějin, FF UK

Publikace:

 • KRAJÍČEK Jan, "Aplikace prostorové kategorie region: případ kraje Vysočina", in: KLUSÁKOVÁ L., SCHOLZ M. (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, AUC Philosophica et Historica 1/2010, Studia historica LXI, Praha 2012, s. 81-100.